Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, jak również klientów indywidualnych. 

Tomasz Ordys
właściciel kancelarii, radca prawny

Ukończył w 2002 roku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach od 2004 roku do 2008 roku odbywał aplikację radcowską, początkowo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, a następnie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, którą zakończył składając egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym.

Świadczeniem obsługi prawnej zajmuje się już od kilkunastu lat. W latach od 2001 do 2007 roku był pracownikiem kilku renomowanych kancelarii prawniczych w Krakowie. W latach 2007 - 2011 był zatrudniony na stanowisku prawnika, a następnie radcy prawnego, w jednej z największych grup deweloperskich w Polsce. W latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego tej grupy kapitałowej, organizując funkcjonowanie i tworząc środowisko prawne dla kilkudziesięciu spółek z branży deweloperskiej, hotelowej i innych.

Od 2008 roku równolegle prowadzi z powodzeniem Kancelarię Radcy Prawnego, zarządzając kompetentnym kilkuosobowym zespołem prawników zdolnym do obsługi prawnej najbardziej wymagających przedsięwzięć.

W latach 2010 - 2013 w ramach obsługi prawnej świadczonej w ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczył m.in. obsługę prawną na zlecenie jednej z największych uczelni technicznych w Polsce, w ramach realizacji trzech projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie w ramach kancelarii prawnej świadczy stałą obsługę prawną na rzecz szeregu podmiotów krajowych, a także osób fizycznych w kraju i za granicą.

Obszarem jego zainteresowań, wykorzystywanym w ramach funkcjonowania Kancelarii, jest szeroko rozumiane prawo inwestycyjne, w tym prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych. Kolejnym obszarem zainteresowań jest restrukturyzacja podmiotów gospodarczych w ramach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Radca Prawny Tomasz Ordys specjalizuje się również w zakresie prawnych aspektów nieruchomości, reprezentując w tym zakresie polskich i zagranicznych kontrahentów.

Radca prawny Tomasz Ordys pełni lub pełnił funkcje członka zarządu lub wspólnika spółek prawa handlowego, powierzono mu także funkcje kuratora i likwidatora spółek kapitałowych.

Sebastian Przewoźnik
radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Kancelarią związany od 2016 roku.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo cywilne materialne oraz procesowe, prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek w tym problematyki corporate governance. W Kancelarii odpowiedzialny za obsługę klientów korporacyjnych oraz postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.

Paweł Kosidło
radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Kancelarią związany od 2018 roku.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym procesowym i materialnym, w szczególności dotyczącym problematyki inwestycji budowlanych. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje klientów korporacyjnych przed organami administracji, sądami administracyjnymi oraz powszechnymi. 

Mateusz Godula
radca prawny

Absolwent studiów na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, beneficjent stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów, laureat III miejsca w konkursie najlepsze prace magisterskie i licencjackie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017 (praca magisterska pt. „Instytucja odstąpienia od kontraktowego stosunku obligacyjnego w polskim prawie cywilnym na przykładzie umowy o dzieło”), prelegent na konferencjach naukowych, autor artykułów naukowych dotykających materii szeroko rozumianego prawa zobowiązań. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Z Kancelarią związany od 2016 roku. Wcześniej, jeszcze w trakcie studiów, zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, prawie gospodarczym (z transakcjami M&A włącznie), prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się również sprawami dotyczącymi prawa spółek i prawa gospodarczego prywatnego, w tym bieżącą korporacyjną obsługą przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz w postępowaniach dotyczących nieruchomości (wliczając w to postępowania związane z procesem inwestycyjno-budowlanym), jak i na etapie przedsądowym. W dotychczasowej praktyce ponadto brał udział między innymi w przygotowywaniu umów, opinii prawnych oraz pism procesowych i strategii procesowych w skomplikowanych sprawach cywilnych, upadłościowych oraz administracyjnych. 

Biegle posługuje się językiem angielskim.