Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Ordys i Współpracownicy świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, państwowych jednostek organizacyjnych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów, jak również klientów indywidualnych. 

Tomasz Ordys
właściciel kancelarii, radca prawny

Ukończył w 2002 roku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W latach od 2004 roku do 2008 roku odbywał aplikację radcowską, początkowo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, a następnie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, którą zakończył składając egzamin radcowski z wynikiem bardzo dobrym.

Świadczeniem obsługi prawnej zajmuje się już od kilkunastu lat. W latach od 2001 do 2007 roku był pracownikiem kilku renomowanych kancelarii prawniczych w Krakowie. W latach 2007 - 2011 był zatrudniony na stanowisku prawnika, a następnie radcy prawnego, w jednej z największych grup deweloperskich w Polsce. W latach 2009 - 2011 pełnił funkcję Dyrektora Działu Prawnego tej grupy kapitałowej, organizując funkcjonowanie i tworząc środowisko prawne dla kilkudziesięciu spółek z branży deweloperskiej, hotelowej i innych.

Od 2008 roku równolegle prowadzi z powodzeniem Kancelarię Radcy Prawnego, zarządzając kompetentnym kilkuosobowym zespołem prawników zdolnym do obsługi prawnej najbardziej wymagających przedsięwzięć.

W latach 2010 - 2013 w ramach obsługi prawnej świadczonej w ramach Kancelarii Radcy Prawnego świadczył m.in. obsługę prawną na zlecenie jednej z największych uczelni technicznych w Polsce, w ramach realizacji trzech projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie w ramach kancelarii prawnej świadczy stałą obsługę prawną na rzecz szeregu podmiotów krajowych, a także osób fizycznych w kraju i za granicą.

Obszarem jego zainteresowań, wykorzystywanym w ramach funkcjonowania Kancelarii, jest szeroko rozumiane prawo inwestycyjne, w tym prawo budowlane oraz prawo zamówień publicznych. Kolejnym obszarem zainteresowań jest restrukturyzacja podmiotów gospodarczych w ramach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Radca Prawny Tomasz Ordys specjalizuje się również w zakresie prawnych aspektów nieruchomości, reprezentując w tym zakresie polskich i zagranicznych kontrahentów.

Radca prawny Tomasz Ordys pełni lub pełnił funkcje członka zarządu lub wspólnika spółek prawa handlowego, powierzono mu także funkcje kuratora i likwidatora spółek kapitałowych.

Sebastian Przewoźnik
radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Kancelarią związany od 2016 roku.

Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo cywilne materialne oraz procesowe, prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek w tym problematyki corporate governance. W Kancelarii odpowiedzialny za obsługę klientów korporacyjnych oraz postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, a także reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.

Paweł Kosidło
radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Kancelarią związany od 2018 roku.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz prawie gospodarczym. Ma doświadczenie również w prawie cywilnym procesowym i materialnym, w szczególności dotyczącym problematyki inwestycji budowlanych. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz reprezentuje Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.